Prof. Dr. Mert Dumantepe

Periferik anevrizmalar uzuv damarlarında meydana gelen balonlaşmalardır. Anevrizmalar genellikle en büyük atardamar olan aortada meydana gelir. Bunlar torasik aorta anevrizması olarak göğüste ya da abdominal aorta anevrizması olarak karında oluşur. Aorta dışındaki anevrizmalar periferik anevrizmalardır. En fazla bacak ve kollarda oluşurlar. Toplumda en sık diz arkası popliteal damar anevrizması görülür. Ayrıca kasıkta femoral damarda, şahdamarda ve kollarda bulunan atardamarda anevrizma meydana gelebilir. Barsak ve böbrek gibi organlarda gelişen anevrizmalarda vardır. Bacak atardamarında anevrizma oluşursa, başka damarlarda da anevrizma oluşma riski bulunmaktadır. Anevrizmaların patlama riski olması en önemli sonuçlardan biridir. Özellikle aorta anevrizmalarında bu risk daha fazladır. Diğer damarlardaki anevrizmalarda genellikle pıhtı oluşması, damarın tıkanıklığı ya da anevrizmanın büyümesiyle dokulara baskı yapması gibi sorunlar yaşanır.

Başlıklar

Periferik anevrizma belirtileri

Anevrizma fazla büyük değilse, hastada herhangi bir yakınmaya neden olmaz. Aorta anevrizmaları dışındaki anevrizmalarda hastalarda belirgin şikâyet görülmez. % 70 oranındaki hastada yakınma olmaz. Bazı hastalarda aşağıdaki belirtiler görülebilir;

  • Nabız gibi atan yumru hissi
  • Yol yüründüğünde ya da hareket sonucunda kolda ya da bacakta ağrı olması
  • Dinlenme sırasında kol ya da bacak ağrısının olması
  • Parmaklara uzanan ağrılı yaralar
  • Kolda ya da bacakta ağrı ve uyuşukluk olması
  • Kolda ya da bacakta kangren gelişimi

Diz arkası popliteal damardaki anevrizma genellikle aşağıda bulunan damarlara pıhtı atma ya da damarın içinin pıhtıyla dolması gibi sorunlara neden olur. Bu hastalarda daha çok damar tıkanıklığı belirtileri ortaya çıkar. Şahdamar anevrizmasında ise, kalıcı ya da geçici felç, inme gelişme riski vardır. Barsak anevrizmalarında ise, barsaklarda kangren, karın ağrısı gelişebilir.

Periferik anevrizmalar neden olur?

Diz arkası popliteal damardaki anevrizma genellikle aşağıda bulunan damarlara pıhtı atma ya da damarın içinin pıhtıyla dolması gibi sorunlara neden olur. Bu hastalarda daha çok damar tıkanıklığı belirtileri ortaya çıkar. Şahdamar anevrizmasında ise, kalıcı ya da geçici felç, inme gelişme riski vardır. Barsak anevrizmalarında ise, barsaklarda kangren, karın ağrısı gelişebilir.

Periferik anevrizma tanısı nasıl yapılır?

Hastaların yakınmaları değerlendirilerek, muayeneleri yapılır. Hastada kasıkta, kollarda ya da diz arkasında anevrizmadan şüphe edilirse. Başka tetkiklerin yapılması gerekir. Bu yüzden periferik anevrizma tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi tetkiklerden yararlanılır. Tedavi planlaması için anjiografi yapılabilir.

Periferik anevrizmalar nasıl tedavi edilir?

Tedavi anevrizmanın oluştuğu yere, hastada neden olduğu yakınmalara, damarda tıkanma yapıp yapmadığına, büyüklüğüne göre planlanır. Hastada yakınmaya neden olmayan anevrizmalar genellikle takip edilir. Hastada anevrizmanın büyümesine neden olacak yüksek tansiyon, sigara alışkanlığı gibi riskler kontrol altına alınarak, tedavi edilir. Hastaların düzenli egzersiz yapması, ayak bakımına özen göstermesi, bacak bacak üzerine atmamaları gibi önlemler alınır. Ancak hastalarda diz arkası popliteal damar anevrizması tespit edilirse, hemen tedaviye başlanır.

Anevrizmaların ameliyatla ve damar içine stent greft yerleştirme yoluyla tedavi edilmeleri sağlanır.

Ameliyat sırasında damarda kan akımı durdurulur, anevrizma açılarak, araya yapay damar dikilir ( Gore-tex yada PTFE greft) ile. Periferik anevrizma uzun olursa, bypass operasyonu yapılabilir. Bu operasyonda damarlar arasında damar grefti konularak, anevrizmanın uçları bağlanır. Hastalar 2-10 gün hastaneden kalarak taburcu olabilir.

Bazen anevrizmalarda damarlar pıhtıyla tıkanır. Bu yüzden cerrahi girişimden önce damarları tıkayan pıhtı açılmalıdır. Trombotik tedavi denen işlemde katater yardımıyla verilen ilaçlar sayesinde pıhtı eritilir. Cerrahi tedavi riskli olursa, hastalarda endovasküler tedavi kullanılabilir. Hastalarda kangren gelişirse, bunun için uzvun kesilmesi zorunluluk haline gelir.