Prof. Dr. Mert Dumantepe

Başlıklar

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS), kronik pelvik ağrı nedenlerinden birisidir. Kronik pelvik ağrı ise milyonlarca kadının, günlük yaşam ve ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durumdur. Medikal yada cerrahi tedavi gerektirecek kadar ciddi, 6 aydan uzun süren, kronik non-siklik pelvik ağrı olarak tanımlanır. Kadınların %39’u hayatları boyunca en az bir kere pelvik ağrıdan şikayetçi oluyorlar. Kadın hastalıkları poliklinik başvurularının yaklaşık %20’sini kronik pelvik ağrı başvuruları oluşturmaktadır.

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS), kronik pelvik ağrı nedenlerinden birisidir. Kronik pelvik ağrı ise milyonlarca kadının, günlük yaşam ve ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durumdur. Medikal yada cerrahi tedavi gerektirecek kadar ciddi, 6 aydan uzun süren, kronik non-siklik pelvik ağrı olarak tanımlanır. Kadınların %39’u hayatları boyunca en az bir kere pelvik ağrıdan şikayetçi oluyorlar. Kadın hastalıkları poliklinik başvurularının yaklaşık %20’sini kronik pelvik ağrı başvuruları oluşturmaktadır.

PKS Neden Oluşur?

Pelvik konjesyon sendromu yani, rahim varisler birden fazla nedenin etkili olabileceği multifaktöryel bir durumdur. Ana problem; Rahim ve yumurtalık toplardamarlarda kanın yetersiz kapakçıklara bağlı olarak, geri kaçmasıdır ve alt karında göllenmesindir. Bu venöz göllenme; ayakta durmakla artan, künt, zonklayıcı olabilen ve pozisyonlara bağlı olarak artıp azalabilen bir ağrıya neden olur.

PKS Bulguları Nelerdir?

Özellikle ayakta durma ile veya gün sonunda şiddetlenen kronik künt alt karın ağrısı en sık bulgudur. Bununla birlikte, adet dönemlerinde şiddetli ağrı (Dismenore), sık idrara çıkma, karın veya pelvis bölgesinde hassasiyet, vulva ve vagina bölgesinde şişme, dolgunluk ve belirginleşen varisler, Vajinal akıntı, bel ağrısı, yorgunluk, depresyon görülebilir.

Nasıl Tanı Konur?

Pelvis toplardamarının detaylı incelemesi için, Doppler ultrasonografi hızlı, non-invaziv, ağrısız ve kolay uygulanabilen bir tanı yöntemi olması nedeniyle çoğu zaman ilk olarak tercih edilmektedir. BT veya MR Venografi ise girişim planlanan hastalarda kompresyon sendromlarının ve rahim varislerinin detaylı olarak incelenmesinde oldukça faydalı yöntemlerdir.

Pelvik Konjesyon Sendromu

DVT Tedavi Yöntemleri

Pelvik Konjesyon Neden Oluşur?

– Endometriyozis,
– Kronik pelvik iltihabi (inflammatuar) hastalık (PID),
– Pelvik konjesyon sendromu (pelvik varisler, pelvik variköziteler, genital varisler)
– Fibroidler,
– Yumurtalık kistleri,
– Yapışıklıklar,
– Rahim sarkması
– Adenomyozis
– Endometriyozis,
– Intertisyel sistit,
– Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,
– Üretral divertikül
– Endometriyozis,
– Nöralji (ilioinguinal, genitofemoral veya pudental sinirlere ait),
– Nöropatik ağrı,
– Abdominal epilepsi/migren
– Majör depresyon,
– Somatizasyon,
– Uyku bozuklukları,
– Fiziksel veya seksüel taciz, ilaç suistimali
– İrritabl barsak sendromu,
– İltihabi barsak hastalığı,
– Divertikül,
– Kronik kabızlık,
– Pelvis tabanı myaljisi,
– Miyofasial (myofascial) ağrı (tetik noktalar),
– Piriformis sendromu,
– Psoas inflammasyonu,
– Sakro-iliyak eklem inflammasyonu,
– Kalça eklemi patolojisi,
– Koksik (coccyx) kırığı,
– Fibromiyalji