Prof. Dr. Mert Dumantepe

Başlıklar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Mert Dumantepe Kimdir?

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini’ne girdi ve 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlayarak 2001 yılında mezun oldu. 2002 yılında Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi asistanlığına başladı ve 2007 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı oldu. 2007-2008 yıllarında, Istanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak askerlik görevini yaptı. 2008-2010 yılları arasında Mersin Toros Devlet Hastanesinde Mecburi hizmet görevini tamamladı. 2010 yılında İstanbula dönerek Memorial Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin kurulmasında görev aldı ve 2013 yılına kadar bu hastanede görevine devam etti.

2013 yılı sonunda Medical Park Gebze Hastanesinde göreve başladı ve 2015 yılında Bahçeşehir Universitesi Tıp Fakültesinden Yardımcı Doçent Unvanını aldı.

2016 yılında Amerikada, University of California, San Diego (UCSD) Sulpizio Cardiovascular Center’da Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Tromboendarterektomi tedavisi alanında çalıştı.

2016 yılında Gazi Universitesi Tıp Fakültesinde girdiği sınavda başarılı olarak Kalp Damar Cerrahisi Doçenti Unvanını aldı. Yine bu yıl gittiği University of California, San Diego Thorton Hospital’da Kalp nakli ve Asist Device (Yapay kalp) uygulamaları üzerine eğitimini tamamladı.

2017-2020 yılları arasında Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği‘nde ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof.Dr.Mert Dumantepe, 2020 yılı itibari ile Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik kariyerine devam etmiş ve 2021 yılında “Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü” ünvanını almıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve eşzamanlı Bağdat caddesinde bulunan “Damar Cerrahisi Kliniğinde” hizmet vermektedir

Prof. Dr. Mert Dumantepe’nin uluslararası atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde (SCI ve SCI-expanded) yayınlanmış 40 adet makalesi, Ulusal Dergilerde yayınlanmış 30 dan fazla makalesi vardır ve bu makalelere 200 ün üzerinde atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde sunulmuş 100’den fazla bildiri bulunmaktadır.

Mer dumantepe
Mert dumantepe özgeçmiş

Mesleki ilgi alanları

Kalp Damar Cerrahisi ile ilgili her türlü ameliyatı (Açık kalp Cerrahisi, Bypass ameliyatları, kapak ameliyatları vb..) düzenli olarak yapmasıyla birlikte asıl çalışma yoğunluğunu varis dahil olmak üzere tüm toplardamar ve atardamar hastalıkları ile Akciğer embolisinin girişimsel tedavisi oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Mert Dumantepe damar hastalıklarının açık cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavisi yanında, kateterlerle geçekleştirilen anjioplasti, stent ve anevrizmaların stentgreftlerle tedavisi konusunda da deneyimli bir damar hastalıkları uzmanıdır.

Dr. Mert Dumantepe tarafından başarı ile uygulanan bazı atardamar ameliyatları;

 • Damar Tikanıklıklarında Bypass Ameliyatlari
 • Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız balon anjioplasti
 • Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız Stent Uygulaması
 • Anevrizmaların açık Ameliyatlari
 • Torakoabdominal Anevrizma Ameliyatları
 • Abdominal Aorta Anevrizma Ameliyatları
 • Diğer Atardamarların Anevrizmalarının Ameliyatları
 • Anevrizmaların Endovasküler Stentgreft ile Tedavisi
 • Karotis (Şahdamar) Endarterektomisi
 • Böbrek Yetmezliğinde diyaliz için fistül Ameliyatlari
 • Her Türlü Arteryel Yada Venöz Kateter Yerleştirilmesi
 • Atardamar Tikanikliklarinda pıhtı eritici (trombolitik) tedavi
 • Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde stent ve balon anjioplasti ile tedavisi
 • Diyabetik ayak yarası ve damar tıkanmasına bağlı bacak gangrenlerinde anjiyografi eşliğinde mikromatkap benzeri cihazlarla tedavi

Dr. Mert Dumantepe tarafından uygulanan bazı toplardamar ameliyatları;

 • Varis tedavisinde Endovenöz Lazer, Radyofrekans Ablasyon ile tedavi
 • Varis tedavisinde Nontermal Periferik embolizasyon (Bio-Glue ile tedavi)
 • Varis Tedavisinde Köpük skleroterapi ve Ndyag Lazer tedavisi
 • Vasküler malformasyon tedavisi
 • Derin ven trombozunun (bacak toplardamar pıhtılaşmasının) anjiyo eşliğinde kateter yöntemleri ile tedavisi (EKOS, Aspirex, AngioJet)
 • Kronik toplardamar tıkanıklıklarında balon ve venöz stent uygulamaları
 • Akciğer embolisinin Kateter yollu trombolitik tedavisi ve Farmakomekanik yolla uygulanan AngioJetle Farmako-Mekanik Trombektomisi

Damar hastalıkları tedavisinde yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda eğitmen ve konuşmacı olarak görev yapmaktadır. Bazı uluslararası firmaların ulusal ve uluslararası eğitmeni olarak çalışmaktadır.

Son 4 yıldır tüm dünyada Damar Cerrahisi Kongrelerinde (Charing Cross-Londra, İngiltere, European Venous Forum-Masstricht, Hollanda, VEITH, NewYork-USA) lazerle ve Radyofrekansla ile varis tedavisi konusunda, Derin ven trombozu ve Akciğer embolisi girişimsel tedavi yöntemleri konusunda davetli konuşmacı olmuştur.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • TKDCD Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yara Bakım Derneği
 • European Society for Vascular Surgery (Avrupa Damar Cerrahi Derneği)
 • European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
 • Society for Thoracic Surgeons (STS)
 • American Venous Forum (Amerikan Toplardamar Hastalıkları Derneği)