Prof. Dr. Mert Dumantepe

Başlıklar

May Thurner Sendromu Nedir?

Karında sağ bacağa giden ana atardamarın (Sağ ana iliak arter) son bacaktan gelen ana toplardamarı (Sol ana iliak ven) baskı altında bırakması sonucunda, toplardamar kan akımının engellemesi ile toplardamar tıkanıklığı ve pıhtı riskleri  oluşturan bir hastalıktır. 

Toplumda ne kadar yaygın olduğu tam olarak bilinmemekle beraber, sol bacaktan derin ven trombozu geçiren genç bayan hastalarda sık rastlanmaktadır. 

Genelde insanlar May-Thurner sendromu olduklarını bilmezler ve çoğu kez sol bacak toplardamarlarında derin ven trombozu geliştiğinde etyolojiye yönelik ileri incelemeler sonucunda ortaya çıkar. Toplumda sol bacakta pıhtı gelişme riski bu nedenle sağdan daha fazladır

may turner3
may turner4

May-Thurner sendromunun belirtileri nelerdir?

*May-Thurner sendromu olan bireylerde sol bacakta şişme, kalınlaşma ve kalçaya vurabilen ağrı en yaygın şikayetlerdir. Daha çok 20-40 yaşları arasındaki bayanlarda görülmektedir. Çok yavaş ve ilerleyici bir hastalıktır. 

* Hastalar özellikle sol bacakta varis yada toplardamar yetmezliği belirtileri yani sol bacakta şişme, varisler, bacakta kahverengimsi renk değişiklikleri (hiperpigmentasyon) ve hatta venöz ülser yaraları ile gelebilirler. 

* Belirtilerin hiçbiri bu hastalık için çok tipik olmadığından, hastalar yıllarca varis nedeni ile tedavi edilir yada çare bulunamayan sol bacak şişliği ve karın ağrısı çekerler.

May Thurner Sendromu Tanısı nasıl konur?

May-Thurner sendromunun tanısını koymak kolay olmasına ragmen çoğu kez akla gelmediği için oldukça zor teşhis edilir. İlk aşamada karın Doppler ultrasonu ile Sol ana iliak toplardamar değerlendirilir ve Atardamar tarafında yapılan bir kompresyon yavda damar içinde kronik pıhtı kalıntıları varmı araştırılır. May Thurner bası noktası öncesinde damarda genişleme olması önemli bulgulardandır. Ardından tanıyı kesinleştirmek için daha ileri görüntüleme yöntemleri olan Bilgisayarlı tomografi Venografi yada MR venografi yapılır.

Yakın dönemde geliştirilen damar için ultrason yani IVUS (Intravasküler Ultrason) hem tanı koymada hemde tedavi sırasında kullanılacak stent çaplarını belirlemede çok önemli fayda sağlamaktadır. 

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

May Thurner Sendromunda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Bu hastalıkta tedavinin amacı hastanın şikayetlerini azaltmak, ileri gelişebilecek derin ven trombozu’nu engellemektir. Bu çerçevede hastalığın evresine göre tedavi planlanır. Bazı hastalarda hiçbir belirti olmayabilir ve hastalara tedavi yapılıp yapılmaması tartışmalıdır. Ancak şikayeti olan ya da derin ven trombozu gelişen hastalarda invaziv tedavi gereklidir. Eski yıllarda kullanılan cerrahi ameliyat  tekniği artık terk edilmiş bir ameliyat şeklidir. Altın standart olarak  tedavinin anjiografik olarak venöz stent implantasyonu yapılması gerekmektedir.

may turner

A-Medikal Tedavi (Kanı Sulandırıcı İlaçlar)  

Damarlarda basıya bağlı gelişen kronik darlık nedeniyle  toplardamarda pıhtın oluşumu riski çok fazladır. Bu nedenle kanı sulandıran Heparin, Coumadin gibi klasik kan sulandırıcı ilaçlar yada yeni kuşak antikoagülanlar (Rivaroxaban,Apixaban vb.) gerekli olabilir. Bu özellikle pıhtı gelişmiş olan hastalar ve damarın daralıp pıhtı gelişme riski çok yüksek olan hastalarda uygulanan bir tedavidir. 

B- Girişimsel Tedavi ile Pıhtı Eritilmesi

Eğer sağ bacak atardamarı (ana iliak arter) çok fazla bası yapıyorsa; ana iliak vende (karın içi toplardamar) ve bacakta derin ven trombozu gelişebilir. Böyle durumda klasik olarak kanı sulandırıcı tedavi başlanır ancak klasik kan sulandırıcı ilaçların pıhtı eritici (trombolitik) aktivitesi olmadıgı için pıhtı damarı tıkamaya devam eder ve bu bacakta şişme, ağrı, renk değişikliği ve yaralarla karakterize post trombotik sendrom gelişir. Bu nedenle derin ven trombozu saptanmasını takiben hızlıca pıhtının dolaşımdan uzaklaştırılması gereklidir. Pıhtının eritilmesi için damar içerisine özel bir kateter yerleştirilerek doğrudan pıhtıya pıhtı eritici ilaç verilebilir yada özellikli kateterlere bu pıhtı mekanik olarak aspire edilip dolaşımdan uzaklaştırılabilir

may turner2

C-Balon Anjioplasti ve Stentleme

Pıhtı eritildikten sonra yada pıhtı oluşmadan hastalık belirlenmiş ise atardamar basısı altında kalan sıkışmış olan toplardamarı genişletmek için balon anjioplasti ve Venöz stent uygulanmalıdır. Lokal anestezi altında kasıktan ilerletilen bir kateter ile daralmış olan toplardamar bölümü geçilip, önce balon ile darlık genişletilir. Daha sonra genişlemenin kalıcı olabilmesi için uygun çapta venöz stent yerleştirilir.. May-Thurner sendromu tedavisinde en etkin ve güncel tedavi balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesidir. Ancak Venöz stent uygulamasıyla, daralmış ve sıkıştırılmış toplardamar açık halde tutulabilir.