0552 835 90 90 0216 801 36 36 Menu

Karında orta hatta damarların çaprazlaştığı gölgede yer alan sağ bacağa giden atardamarın (Sağ ana iliak arter) son bacaktan gelen toplardamarı ( Sol ana iliak ven) baskı altında bırakması sonucunda toplardamar kan akımının engellemesi ile toplardamar tıkanıklığı ve toplardamarda pıhtı riskleri oluşturan bir hastalıktır. Toplumda ne kadar yaygın olduğu tam olarak bilinmemekle beraber, sol bacaktan derin ven trombozu geçiren genç bayan hastalarda sık rastlanmaktadır.

Genelde insanlar May-Thurner sendromu olduklarını bilmezler ve sorun çoğu kez sol bacak toplardamarlarında derin ven trombozu geliştiğinde etyolojiye yönelik ileri incelemeler sonucu ortaya çıkar. Toplumda sol bacakta pıhtı gelişme riski bu nedenle sağdan daha fazladır. Sol bacakta pıhtı geçiren hastaların %15-3 ’inde May-Thurner sendromu saptanmıştır. Toplardamarlarda pıhtı olması erken dönemde akciğer embolisi, geç dönemde ise toplardamar tıkanıklığı nedeni ile bacakta şişme, ağrı, renk değişikliği ve yaralarla karakterize Post trombotik sendrom gelişimine neden olur. Bu aşamaya gelmeden sol bacakta şişlik, ağrı, hassasiyet, kızarıklık, sıcaklık hissi ve toplardamarlarda genişleme var ise bu sendromdan şüphe edilmeli ve hemen girişimsel bir tedavi yöntemi ile tedaviye başlanmalıdır.

Nasıl teşhis edilir?

May-Thurner sendromunun belirlenmesi kolay olmakla beraber çoğu kez akla gelmediği için çok zor teşhis edilir. İlk aşamada karın ultrasonu bir fikir vermekle beraber güvenilir bir tanı yöntemi değildir. Bilgisayarlı tomografi daha güvenilir bir yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi May-Thurner sendromundan şüphe edildiğinde ilk olarak istenmesi gereken incelemedir. Ancak en iyi tanı yöntemi toplardamar anjiografisi olan venografi ve beraberinde damar içinin üç boyutlu görüntüsünü verebilen damar içi ultrasonografi (IVUS) dir.

Kanı Sulandırıcı İlaçlar

Damarlarda basıya bağlı gelişen Kronik darlık nedeniyle pıhtının oluşumu riski çok fazladır. Bu nedenle kanı sulandıran ilaçlar gibi klasik kan sulandırıcı ilaçlar yada yeni kuşak antikoagülanlar gerekli olabilir. Bu özellikle pıhtı gelişmiş olan hastalar ve damarın daralıp pıhtı gelişme riski çok yüksek olan hastalarda uygulanan bir tedavidir.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Bu hastalıkta tedavinin amacı hastanın şikayetlerini azaltmak, gelişebilecek sorunları engellemektir. Bu çerçevede hastalığın evresine göre tedavi planlanır. Çoğu hastada hiçbir belirti olmayabilir. Bu hastalara tedavi yapılıp yapılmaması tartışmalıdır. Ancak şikayeti olan ya da derin ven trombozu gelişen hastalarda invaziv tedavi gereklidir. Eski yıllarda kullanılan cerrahi ameliyat tekniği artık terk edilmiş bir ameliyat şeklidir.

Kateterle Pıhtının Eritici Tedavi (Kateterle Trombolitik Tedavi)

Eğer toplardamar atardamar tarafından çok fazla sıkıştırılmış ise ana iliak vende (karın içi toplardamar) ve bacakta derin ven trombozu gelişebilir. Böyle durumda klasik olarak kanı sulandırıcı tedavi başlanır ancak klasik kan sulandırıcı ilaçların pıhtı eritici (trombolitik) aktivitesi olmadıgı için pıhtı damarı tıkamaya devam eder ve bu bacakta şişme, ağrı, renk değişikliği ve yaralarla karakterize post trombotik sendrom gelişir.

Bu nedenle derin ven trombozu saptanmasını takiben hızlıca pıhtının dolaşımdan uzaklaştırılması gereklidir. Pıhtının eritilmesi için damar içerisine özel bir kateter yerleştirilerek doğrudan pıhtıya pıhtı eritici ilaç verilebilir. Bu yöntemle pıhtının eritilmesi 24 saat kadar sürebilir bu nedenle hem ilaçla hemde mekanik olarak pıhtı eritici yeni tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Balon Anjioplasti ve Stentleme

Pıhtı eritildikten sonra yada pıhtı oluşmadan hastalık belirlenmiş ise atardamar basısı altında kalan sıkışmış olan toplardamarı genişletmek için balon anjioplasti ve stent uygulanmalıdır. Lokal anestezi altında kasıktan ilerletilen bir kateter ile daralmış olan toplardamar bölümü geçilip, önce balon ile darlık genişletilir. Daha sonra genişlemenin kalıcı olabilmesi için uygun çapta venöz stent yerleştirilir. Gerekirse bir kez daha balon yapılır ve kateterler çıkartılır. May-Thurner sendromu tedavisinde en etkin ve güncel tedavi balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesidir. Ancak bu tedavi yöntemiyle daralmış ve sıkıştırılmış toplardamar açık halde tutulabilir.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU