Prof. Dr. Mert Dumantepe

Manyetik rezonans anjiografi (MRA) yöntemi klasik manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle damar içi görüntüleme olanağı sağlayan anjiografi yöntemini birleştirip, vücuttaki damarlar hakkında detaylı bilgi elde edilmesini sağlar. Manyetik rezonansta oldukça kuvvetli manyetik alanla, radyo dalgaları ile bilgisayarlar yardımıyla detaylı görüntüler sağlanır. Bu yöntemde radyasyon kullanılmaz. Anjiografide olduğu gibi katater yerleştirilmesi de gerekmediğinden, hastalar yapılan işlemden rahatsız olmazlar. Manyetik rezonans gereken planda kesitsel görüntü sağlar. Bu görüntüler bilgisayarda üç boyutlu hale getirilerek, radyolog tarafından yorumlanır.

 

Başlıklar

Manyetik rezonans anjiografi kullanım alanları

Manyetik rezonansla kalp, böbrekler, akciğerler, boyun, karın, kol ve bacaklar hakkında oldukça detaylı bilgiler elde edilir. Manyetik rezonans anjiyografi yönteminin kullanıldığı hastalıklar ise;

  • Aort ve dalları, disekiyonlar
  • Karotis yani şahdamarı hastalıkları
  • Kol ve bacaklardaki damar hastalıklarında
  • Anevrizma
  • Derin ven trombozu
  • Böbrek damarlarındaki hastalıklar
  • Böbrek nakline hazırlık
  • Arteriyovenöz malformasyonlar
Mert dumantepe kimdir?

Manyetik rezonans anjiografi hazırlık aşaması

Hasta kullanmış olduğu ilaçlara incelemenin yapışacağı zamana kadar devam edebilir. Bazen hastaya kontrast madde içirilir, bazen de damardan inceleme yapılırken madde verilir. Bunun alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilindiğinden, hastaların bunu doktora bildirmesi gerekir. Manyetik rezonans anjiyografi incelemesinin hamilelik üzerine etkileri tam olarak bilinmediğinden, hamile olanlara bu inceleme yapılmamalıdır.

Bu inceleme cihaz içindeki oldukça dar bir alanda yapılmaktadır. Bu yüzden kapalı alanda kalma korkusu bulunan kişilere öncede sakinleştirici ilaç verilmelidir. Cihaz oldukça güçlü bir manyetik alan oluşturduğundan, hastanın üzerindeki takıları, metal eşyaları, kalem, elektronik eşya, kredi kartı gibi malzemeleri üzerinden çıkarması gerekir. Metal protezlerle ilgili pek sorun yaşanmaz. Ancak kalp pili, beyinde anevrizma klibi, kulakta implant bulunuyorsa MR anjio yapılmamalıdır. Bunların dışında hastanın üzerindeki protezler, cihazlar, katater gibi cisimler hakkında doktora mutlaka daha önceden bilgi verilmelidir.

Manyetik rezonans anjiografi nasıl yapılır?

 İncelemede hasta tekerlek biçiminde mıknatıs etkisi yaratan cihazın içinde ilerleyen masaya yatar. Cihazların bir kısmının bazı yerleri açık olabilir. Hastanın kol damarından kontrast madde inceleme sırasında verilir. Cihazın içine hasta otomatik şekilde masayla birlikte girer. Hastanın damar görüntüleri alınarak, başka bir yerde değerlendirilir. Yaklaşık 1 saat kadar bu inceleme devam eder.

Manyetik rezonans anjiografi sırasında ve sonrasında neler yapılır?

Yapılan inceleme genellikle ağrısız şekilde tamamlanır. Hasta kapalı bir yerde hareketsiz olmaktan rahatsızlık duyabilir. MR çekimi sırasında odada hasta dışında başka kişiler olmaz. Cihaz MR incelemesi sırasında tuhaf gürültüler yapabilir. İnceleme yapılan alanda ısınma olabilir. Bu yüzden hastalara sakinleştirici ilaç verilebilir.

Manyetik rezonans anjiografi yan etkileri ve yetersizlikleri nelerdir?

Bu incelemenin ciddi denebilecek etkileri yoktur. Tetkik sırasında kullanılan kontrast madde bazı hastalarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Sorunlu böbreklerde fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Normalde manyetik alan zararlı olmasa da, hastada bulunacak metal cisimleri manyetik alan bozabilir.

Manyetik rezonans anjiografi eğer damar duvarında kireçlenme olursa, damarla alakalı olarak güvenilir görüntüler alınmasını sağlamaz. Ayrıca MR anjio sayesinde elde edilen görüntüler, klasik anjio ya da BT anjio kadar net olmaz. İnceleme sırasında küçük damarlar görüntülendiğinde, bazen atardamar ve toplardamarların ayırt edilmesi biraz zor olabilir. Eğer hasta inceleme sırasında hareket ederse, görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenir. Bu inceleme yönteminin yetersiz kaldığı durumlardan biri de, aşırı kilolu hastaların cihaz içine sığmamasıdır. Bu kişilere MR anjio incelemesi yapılamaz. Ayrıca vücudunda metal aksam içeren herhangi bir eşya bulunan hastalarda da kaliteli, net bir görüntü alınamaz.