Prof. Dr. Mert Dumantepe

Kol damarlarında meydana gelen tıkanıklık toplumda fazla rastlanmasa da, sigara içenlerde, 60 yaşını geçen kişilerde kol atardamarlarında etkili olabilir. Kol damarlarında kalp ve parmaklar arasında herhangi bir yerde tıkanıklık oluşabilir. Tıkanıklığın ilerlemesi yavaş olur. En fazla subklavian atardamar tıkanıklığı görülür. Bu damar aorttan ayrılarak, kola gider. Ayrıca beyinciğe giden vertebral atardamarı da bu damar verir. Bu yüzden damarın tıkanması halinde kolun dışında beyin gibi pek çok dokunun etkilenmesi söz konusudur. Bu tıkanıklıkta kola giden kan beyin üzerinde gitmekte, beyin için olan kan çalındığından, bu tıkanıklık çalma sendromu olarak ta tanımlanmaktadır. Kol damarlarının hastalığı bundan başka, koldaki ya da el parmaklarındaki damarlarda da tıkanma sorunu yaşanabilir.

Başlıklar

Kol damarlarının hastalığı
nasıl belirtiler verir?

Hastalarda en fazla görülen belirtiler kolun çalışmasıyla ağrı hissedilmesi, kramp gelişmesi, kolda ağırlık, rahatsız olma hissi ile yorgunluk hissedilmesi gelir. Dinlenme sırasında genellikle belirtiler oluşmaz. Subklavian atardamarda tıkanıklık gelişirse, beyne gidecek kan kol tarafından çalındığından, beyinden kaynaklanan başka belirtiler oluşur.

Bu belirtiler ise;

 • Bulanık görme
 • Dengesizlik
 • Kolda güçsüzlük hissi
 • Ani kan basıncı değişimleri
 • Kısa süreli felçlerin olması
 • Kol nabzında azalma
 • Kolda uyuşma hissinin oluşması

 

Koldaki diğer damarlarında tıkanıklık gelişirse, hastalarda görülen belirtiler aşağıdaki gibi olur.

 • Adalelerde zayıflama
 • Ağrıya eşlik eden renk değişimi
 • Nabız alınmaması
 • Tırnakların yavaş uzaması ve mor renkte olması
 • Cildin soluk ve soğuk olması
 • El sırtındaki kılların yavaş uzaması ve seyrekleşmesi
 • Yaraların oluşması ve kangren sorunu yaşanması

Kol damarlarının hastalığı neden olur?

Kol damarlarının hastalığı en fazla damar sertliğinden dolayı gelişir. Ayrıca Buerger hastalığı, Raynaud hastalığı, Takayasu hastalığı, kol damarlarına pıhtı atması, torasik outlet sendromu gibi etkenlerde kol damarlarının hastalığına neden olabilir. Hipotenar hammer sendromu, donma, meme kanserinde uygulanan ışın tedavisi gibi etkenlerde kol damarlarının nadir rastlanan hastalık nedenidir.

Bu hastalığın sigara içenlerde, kanda kolesterolü yüksek olanlarda, yüksek tansiyon hastası olanlarda ve şeker hastalığı bulunan kişilerde de yaygın görüldüğü bilinmektedir. Bu yüzden kol damarlarının hastalığının gelişmesindeki risk faktörleri ise; şeker hastalığı, sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği olarak görülmektedir.

Kol damarlarının hastalığı nasıl teşhis edilir?

Hastaların yakınmaları kol damarlarında tıkanıklık olduğunu işaret ediyorsa, koldan ya da elden alınan nabzın azalması ya da alınamaması halinde damarlarda tıkanıklığı olduğu düşünülür. Bu hastaların koldan alınan kan basıncı her iki kolda farklılık gösterir. Genellikle sol koldaki damarlarda tıkanıklık daha fazla gelişir. Hastalara kesin tanı koymak için ultrason incelemesi yapılır, bilgisayarlı tomografi anjiografi çekilerek tıkanıklık tespiti yapılır. Çoğunlukla kasıktan yapılan anjiografi ile damarlar detaylı şekilde incelenerek, kol damarları hastalığı teşhisi yapılır.

Kol damarlarının hastalığı

Damar hastalığının tedavisi yerine, nedenine ve hastadaki yakınmaların şiddetine göre planlanır. Tedavide kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar, tıkanmış damarlar için bypass operasyonu, sempatektomi gibi uygulamalar tercih edilir. Hastalar sigara içiyorsa bırakmalı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi rahatsızlıklar da tedavi edilmeli, kontrol altına alınmalıdır.

kol damarlarının tıkanıklığı
kol damarlarının tıkanıklığı

Tıkanan damarlar için balon stent uygulamaları yapılabilir. Özellikle damarın başlangıcında darlık ve tıkanıklık sorunları olursa, bu yöntem oldukça başarılı olur. Damardaki tıkanıklığa yol açan etken endarterektomi ile dışarıya çıkarılabilir. Damarda tıkanıklık olan bölgeyi atlatacak şekilde kan akımının yönlendirildiği bypass işlemi de oldukça başarılı sonuçlar verir.

Hastaların kol damarlarının hastalığında uygulanan tıbbi tedaviyi yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle desteklemesi halinde daha iyi bir tedavi yapılmış olur. Hastanın egzersiz yapması, sigarayı bırakması, düzenli yürüyüşler, kolesterolü düşürmek için beslenmede sağlıklı besinlere yer verme bunların içinde en önemlileridir.