Prof. Dr. Mert Dumantepe

Klinik Uygulamalar

Klinik Uygulamalar

Prof.Dr. Mert Dumantepe, Kalp Damar Cerrahisi ile ilgili her türlü ameliyatı (Açık kalp Cerrahisi, Bypass ameliyatları, kapak ameliyatları vb..) düzenli olarak yapmasıyla birlikte; asıl çalışma yoğunluğunu akut ve kronik derin ven trombozu ve akciğer embolisinin girişimsel tedavileri, varis dahil olmak üzere tüm toplardamar hastalıkları ve atardamar hastalıkları oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Mert Dumantepe atardamar hastalıklarının açık cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavisi yanında, Anjiografi eşliğinde kateterlerle geçekleştirilen Aterektomi (Damar tıraşlaması) balon anjioplasti, stent implantasyonu ve anevrizmaların stentgreftlerle tedavisi konusunda deneyimli bir damar hastalıkları uzmanıdır.

Dr.Mert Dumantepe tarafından uygulanan bazı toplardamar ameliyatları

-Varis tedavisinde endovenöz lazer ve radyofrekans ablasyon ile tedavi

-Varis tedavisinde non-termal periferik embolizasyon (bio-glue ile tedavi)

-Yüzeyel varislerin tedavisinde köpük skleroterapi ve Ndyag lazer tedavisi

-Perforan ven yetmezliğine bağlı venöz ülserlerin Lazerle tedavisi

klinik uygulama

-Derin ven trombozunun (bacak toplardamar pıhtılaşmasının) anjiyografi eşliğinde kateter yöntemleri ile tedavisi:

*EKOS Ultrasonla Hızlandırılmış Kateter Yollu Trombolitik Tedavisi

*Angiojet Farmako-Mekanik Trombektomi

*Aspirex Mekanik Trombektomi

-Kronik toplardamar tıkanıklıklarında balon anjioplasti ve venöz stent uygulamaları

-Kronik toplardamar tıkanıklıklarında Access- PTS Protokolu (EKOS + balon anjioplasti)

-Kronik toplardamar tıkanıklıklarında De-Palma, May Husni cerrahi bypass ameliyatları

-Akciğer embolisinin EKOS Kateter yollu trombolitik tedavisi

-Akciğer embolisinde Farmakomekanik yolla uygulanan AngioJetle Farmako-Mekanik Trombektomisi

-Masif Akciğer embolisinde ECMO uygulamaları ile hayata döndürme

Dr.Mert Dumantepe tarafından başarı ile uygulanan bazı atardamar ameliyatları

-Atardamar tıkanıklıklarında sentetik graftle bypass ameliyatları

-Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde stent ve balon anjioplasti ile tedavisi

-Diyabetik ayak yarası ve damar tıkanmasına bağlı gangrenlerde anjiyografi eşliğinde mikromatkapla tedavi

-Damar tıkanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız balon anjioplasti

-Atardamar tıkanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız stent uygulaması

-Atardamar tıkanıklıklarında aterektomi (damar tıraşlama)

-Atardamar tıkanıklıklarında pıhtı eritici (trombolitik) tedavi

-Abdominal aorta anevrizma cerrahi ameliyatları

-Diğer atardamarların anevrizmalarının ameliyatları

-Anevrizmaların endovasküler stentgreft ile tedavisi (EVAR)

-Karotis (şahdamar) damar tıkanıklıkları cerrahi ameliyatları (endarterektomi)

-Karotis (şahdamar) damar tıkanıklıkları stent uygulamaları

-Böbrek yetmezliğinde diyaliz için fistül ameliyatları

-Her türlü arteryel yada venöz kateter yerleştirilmesi