0552 835 90 90 0216 801 36 36 Menu

Bu tedavideki amaç toplardamarların içinde yüksek basınca yol açan, kasık bölgesinde derin ve yüzeyel toplardamarların birleşme yerindeki kapakçığın yol açtığı yetersizliğin giderilmesidir. Teknik olarak hasta olan büyük safen veninin cerrahi olarak bağlanması( ligasyon) ve dizüstüne kadar çıkarılmasından (Stripping) ibarettir. Büyük safen veni ayak bileğinden başlar, bacağın iç yüzünde yukarı doğru ilerler ve kasık bölgesinde derin toplardamar sistemine bağlanır. Kasık bölgesinden ve dizüstünden yapılan iki ayrı cerrahi kesi ile büyük safen veni bulunur ve bağlanır (Şekil 1a,b).

Kasık bölgesinde damarın içine yerleştirilen özel bir tel (stripper) yardımıyla damar dizüstüne kadar kopartılarak çıkartılır (Şekil 1c). Bu sırasında, damar üzerinde bulunan ince yan dallar kopar ve ciltaltı dokulara kanama olur (Şekil1d). Bu kanamaya bağlı postoperatif dönemde hastanın bacağında ağrı, şişlik ve morluk gelişebilir. Klasik cerrahi tedavinin diğer muthemel komplikasyonları: safen üzerine yapışık seyreden safen sinirinin damarla birlikte kopmasına bağlı bacakta hissizlik ve uyuşukluk, lenfatik doku hasarına bağlı bacakta kronik şişlik, insizyon skarları ve anasteziye bağlı allerjik reaksiyonlardır.

Günümüzde varis hastalıgının tedavisi için kullanılan endovenöz ablasyon yöntemlerine göre klasik cerrahi tedavi çok invaziv bir tedavi opsiyonu oldugu görülmektedir. Ayrıca 2009 senesinde “Journal of Vascular Surgery” dergisinde yayınlanan 12.320 hastalık meta-analizde*(1994-2007 yılları arasında yayımlanan 64 çalışma dahil edilmiş) klasik cerrahi tedavinin etkinliği %77 olarak saptanırken, cerrahi ile karşılaştırılan endovenöz lazer ablasyon tekniğinin başarı oranı %94 olarak bildirilmiştir.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU