Prof. Dr. Mert Dumantepe

Karotis hastalığı beynin beslenmesini sağlayan karotis yani şahdamar daralması ya da tıkanmasıyla oluşur. Bu hastalık geçici ya da kalıcı felç, beyin fonksiyonlarının kaybedilmesi ya da ölümle karakterize olan inme rahatsızlığının en önemli sebebidir.

Başlıklar

Karotis (Şahdamar)hastalığı sebepleri

Bu hastalığın en önemli nedenleri; ateroskleroz denilen damar sertliği, yaş, hipertansiyon, sigara, yüksek kolesterol ve stres sayılabilir. Hastaların pek çoğunda kalp damarlarında ya da
bacak damarlarında tıkanıklık vardır. Yaşın ilerlemesi hastalığın görülme sıklığını arttırır. Karotis damarda darlık meydana geldiği zaman, darlığın üzerindeki pıhtı ya da darlığa neden
olan içeriğin beyne gitmesiyle, beyindeki ince damarlar tıkanmakta ve oksijen alamayan beyin hücrelerinde ölüm meydana gelmektedir. Karotis damarın önce daralması, ardından tıkanması hastalığın oluşmasında etkendir.

Karotis (Şahdamarı) hastalığının belirtileri

Hastaların çoğunda spesifik bir yakınma, belirti olmaz. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte aniden inme meydana gelir. Bazen de hastalığın hafif derecedeki belirtilerinden sonra inme oluşabilir. Bu yakınmalar geçici iskemik atak (TİA) olarak tanımlanır. Sorun genellikle
daralan ya da tıkanan damardan beyne aralıklı pıhtı atılması ve pıhtıyla tıkanan beyindeki bölgenin fonksiyonları kaybolmaktan kaynaklanır. Geçici iskemik atak olduğunda şikâyetler genellikle ilk 1-2 saatte ya da 24 saat içinde düzelme gösterir. Hastalarda oluşan yakınmalar
ise; gözde kısmi olarak ya da tamamında körlük, bayılma, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. Bu hastalar tarafından genelde göze perde inmesi olarak ifade edilir. Genellikle 10-15 dakikada bu sorun düzelir. Ayrıca kolda ya da bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar
konuşmakta zorlanır, kelimeleri sıralamakta güçlük çeker.

Hastaların çoğunda spesifik bir yakınma, belirti olmaz. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte aniden inme meydana gelir. Bazen de hastalığın hafif derecedeki belirtilerinden sonra inme oluşabilir. Bu yakınmalar geçici iskemik atak (TİA) olarak tanımlanır. Sorun genellikle daralan ya da tıkanan damardan beyne aralıklı pıhtı atılması ve pıhtıyla tıkanan beyindeki bölgenin fonksiyonları kaybolmaktan kaynaklanır. Geçici iskemik atak olduğunda şikâyetler genellikle ilk 1-2 saatte ya da 24 saat içinde düzelme gösterir. Hastalarda oluşan yakınmalar ise; gözde kısmi olarak ya da tamamında körlük, bayılma, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. Bu hastalar tarafından genelde göze perde inmesi olarak ifade edilir. Genellikle 10-15 dakikada bu sorun düzelir. Ayrıca kolda ya da bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar konuşmakta zorlanır, kelimeleri sıralamakta güçlük çeker.

Karotis (Şahdamarı) hastalığı tanısı

Hastaların çoğunda spesifik bir yakınma, belirti olmaz. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte aniden inme meydana gelir. Bazen de hastalığın hafif derecedeki belirtilerinden sonra inme oluşabilir. Bu yakınmalar geçici iskemik atak (TİA) olarak tanımlanır. Sorun genellikle daralan ya da tıkanan damardan beyne aralıklı pıhtı atılması ve pıhtıyla tıkanan beyindeki bölgenin fonksiyonları kaybolmaktan kaynaklanır. Geçici iskemik atak olduğunda şikâyetler genellikle ilk 1-2 saatte ya da 24 saat içinde düzelme gösterir. Hastalarda oluşan yakınmalar ise; gözde kısmi olarak ya da tamamında körlük, bayılma, baş dönmesi ve denge kaybı
sayılabilir. Bu hastalar tarafından genelde göze perde inmesi olarak ifade edilir. Genellikle 10-15 dakikada bu sorun düzelir. Ayrıca kolda ya da bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar konuşmakta zorlanır, kelimeleri sıralamakta güçlük çeker.

karotis1
karotis2

Karotis (Şahdamarı) hastalığı tedavisi

Hastaların çoğunda spesifik bir yakınma, belirti olmaz. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte aniden inme meydana gelir. Bazen de hastalığın hafif derecedeki belirtilerinden sonra inme
oluşabilir. Bu yakınmalar geçici iskemik atak (TİA) olarak tanımlanır. Sorun genellikle daralan ya da tıkanan damardan beyne aralıklı pıhtı atılması ve pıhtıyla tıkanan beyindeki
bölgenin fonksiyonları kaybolmaktan kaynaklanır. Geçici iskemik atak olduğunda şikâyetler genellikle ilk 1-2 saatte ya da 24 saat içinde düzelme gösterir. Hastalarda oluşan yakınmalar ise; gözde kısmi olarak ya da tamamında körlük, bayılma, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. Bu hastalar tarafından genelde göze perde inmesi olarak ifade edilir. Genellikle 10-15 dakikada bu sorun düzelir. Ayrıca kolda ya da bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar konuşmakta zorlanır, kelimeleri sıralamakta güçlük çeker.

Hastaların çoğunda spesifik bir yakınma, belirti olmaz. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte aniden inme meydana gelir. Bazen de hastalığın hafif derecedeki belirtilerinden sonra inme
oluşabilir. Bu yakınmalar geçici iskemik atak (TİA) olarak tanımlanır. Sorun genellikle daralan ya da tıkanan damardan beyne aralıklı pıhtı atılması ve pıhtıyla tıkanan beyindeki
bölgenin fonksiyonları kaybolmaktan kaynaklanır. Geçici iskemik atak olduğunda şikâyetler genellikle ilk 1-2 saatte ya da 24 saat içinde düzelme gösterir. Hastalarda oluşan yakınmalar ise; gözde kısmi olarak ya da tamamında körlük, bayılma, baş dönmesi ve denge kaybı sayılabilir. Bu hastalar tarafından genelde göze perde inmesi olarak ifade edilir. Genellikle 10-15 dakikada bu sorun düzelir. Ayrıca kolda ya da bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar konuşmakta zorlanır, kelimeleri sıralamakta güçlük çeker.

karotis3
karotis4