0552 835 90 90 0216 801 36 36 Menu

Karotis hastalığı beynin beslenmesini sağlayan karotis yani şahdamar daralması ya da tıkanmasıyla oluşur. Bu hastalık felç ya da beyin fonksiyonlarının kaybedilmesiyle karakterize olan inme rahatsızlığının en önemli sebebidir.

Karotis (Şahdamar) hastalığı sebepleri

Bu hastalık en fazla ateroskleroz denilen damar sertliği sorunundan ortaya çıkar. Hastaların pek çoğunda kalp damarlarında ya da bacak damarlarında hastalık vardır. Yaşın ilerlemesi hastalığın görülme sıklığını arttırır. Karotis damarda darlık meydana geldiği zaman, darlığın üzerindeki pıhtı ya da darlığa neden olan içeriğin beyne gitmesiyle, beyindeki ince damarlar tıkanmakta ve oksijen alamayan beyin hücrelerinde ölüm meydana gelmektedir. Karotis damarın önce daralması, ardından tıkanması da hastalığın oluşmasında etkendir. Beyindeki bölge beslenemediğinden, ciddi etkiler ortaya çıkar.

Karotis (Şahdamarı) hastalığı tanısı

Hastalarda meydana gelen yakınmalar genellikle tanı için önemli unsurlardır. Hastanın boynunu dinleme aletiyle dinleyen doktor karotis hastalığı olduğundan şüphelenebilir. Kesin tanı koymak için bazı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bunlar renkli doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografik anjiografi, manyetik rezonans anjiografi, anjiografi gibi incelemelerdir. Bunlar sayesinde karotis hastalığı tanısı konulur. İnme sorunu olan hastalarda bilgisayarlı tomografik inceleme oldukça yararlı olur.

Karotis (Şahdamarı) hastalığı tedavisi

Bu hastalığın tedavisinde karotis damardaki tıkanıklığın derecesi, beyin kanlanması, hastanın genel durumu tedavinin şeklini belirlemeye yardımcı olur. Darlığın derecesi % 70 üzerinde olursa, yakınmaları bulunuyorsa, hastanın ameliyatla tedavi edilmesi kaçınılmaz olur. Yakınmaları olmayan hastalarda ameliyat kararının verilmesi için, karotis damar tıkanıklığının % 80 üzerinde olması gerekir. Hastalarda darlığı açmak için girişim yapılsa da, herhangi bir müdahale yapılmasa da, damar sertliğini tedavi etmek için çeşitli uygulamalar yapılır. Kolesterolü düşürmek, yüksek tansiyonu düşürmek gibi tedaviler bunlar arasındadır. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç tedavisi de mevcut inme riskini azaltmak için mutlaka uygulanmalıdır.

Damardaki darlığa yönelik uygulanan tedaviler arasında, en fazla darlık nedeni olan damar içindeki plağın sıyrılarak çıkarıldığı endarterektomi operasyonu yapılır. Buna alternatif olarak karotis stentleme işlemi uygulanır. Bu yöntemde uygun hasta grubunda endarterektomi gibi etkili ve başarılı bir sonuç verir. Hastalardaki eşlik eden hastalıkların olması ve endarterektomi operasyonunun riskli olması halinde, stentleme yapılması tercih edilir. Bu işlem hastaya lokal anestezi yapılarak uygulanır. Katater yardımıyla darlık oluşan bölgede darlığı genişletmekte ve buraya metal bir destek yerleştirerek darlığın etkisi azaltılmaktadır. Hastalarda ne kadar erken aşamada tedaviye başlanırsa, elde edile başarı yüksek olur.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU