Prof. Dr. Mert Dumantepe

Radyofrekans ablasyon, venöz yetmezlikte uygulanabilen minimal invaziv tedavi yöntemlerinden biridir. EVLA yönteminden farkı damarı kapatmak için kullanılan enerjinin türüdür. Hasta olan toplardamar içine yerleştirilen kateter ile aktarılan radyofrekans enerjisinin damar duvarında yarattıgı ısı ve kontraksiyon sonucunda damar büzülmekte ve kapanmaktadır.

Bu uygulama 20 milimetreye kadar olan safen damarları için yapılmaktadır. İyileşme süresi çok kısadır. Kozmetik olarak oldukça başarılıdır. RF Ablasyon gerek lokal anestezi, gerekse genel anestezi altında ile yapılabilmektedir. Hastanın uygulama sonrasında hastahanede yatmasına gerek olmamaktadır. Reflu olan varis damarlarına diz altından iğne ile girildikten sonra, ince bir radyofrekans kateteri yerleştirilip renkli doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon (7cm) yöntemi uygulanarak 120°C enerji verilmektedir (Resim1). Lazer işleminde oldugu gibi bu tedavi yönteminde de doppler USG eşliğinde uygun şekilde yapılacak tumesan anestezinin işlem başarısında önemi büyüktür. Ablasyon sonrası bu damarlar skar dokusu haline dönüşmekte ve zaman içinde vücut tarafından absorbe edilmektedir.

Başlıklar

Tedavi sonrası ne zaman normal yaşama dönebilirim?

Radyofrekans ablasyon ile venöz yetmezlik tedavisi sonrasında hastanın bacagı elastik bandajla sarılır ve bacak 2 gün boyunca bandajlı kalır, bandajın çıkarılmasının ardından tam iyileşme oluşana dek 2-3 haftalık bir periyodda varis çorabı giyilmesi önerilir. İşlem sonrasında, birkaç saat içinde hastanın mobilize olması sağlanır. Bu yöntem ile tedavi edilen hastalar bir gün sonra normal aktivitelerine ve iş yaşamlarına dönebilmektedirler.

RF ablasyonun diğer tedavi yöntemlerine gore avantajları nelerdir?

Endovenöz radyofrekans ablasyon ile varis tedavisinin klasik cerrahi yönteme göre birçok avantajı vardır. RF ablasyon öncelikle lokal anestezi altında yapılabilmektedir. İşlem ortalama 30 dakika sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gönderilebilmektedir. Konvansiyonel cerrahiye nazaran daha az ağrı ve morluk gözlenmesi, kanama ve yara izi olmaması ve neredeyse hiç infeksiyon olmayışı bu minimal invaziv yöntemin en önemli avantajlarıdır. İşlem sonrası hasta hareketlerinde herhangi bir kısıtlama gerekmemektedir. Tüm dünyada heryıl onbinlerce hasta bu yöntem ile tedavi edilmektedir. Girişimin başarısı deneyimli ellerde %93-95 gibi çok yüksek bir orandadır. Bu yöntem varis yakınması olan olguların %90’ine uygulanabilmektedir. Endovenöz radyofrekans tedavisinin kontrendikasyonları, yan etkileri, başarı oranları ve işlem sonrası normal yaşama dönüş süreleri EVLA tedavisi ile benzerdir. Başarı için iyi hasta seçimi ve iyi görüntüleme çok önemlidir.

radyofrekans ablasyon1
radyofrekans ablasyon2