0552 835 90 90 0216 801 36 36 Menu

Radyofrekans ablasyon, venöz yetmezlikte uygulanabilen minimal invaziv tedavi yöntemlerinden biridir. EVLA yönteminden farkı damarı kapatmak için kullanılan enerjinin türüdür. Hasta olan toplardamar içine yerleştirilen kateter ile aktarılan radyofrekans enerjisinin damar duvarında yarattıgı ısı ve kontraksiyon sonucunda damar büzülmekte ve kapanmaktadır.

Bu uygulama 20 milimetreye kadar olan safen damarları için yapılmaktadır. İyileşme süresi çok kısadır. Kozmetik olarak oldukça başarılıdır. RF Ablasyon gerek lokal anestezi, gerekse genel anestezi altında ile yapılabilmektedir. Hastanın uygulama sonrasında hastahanede yatmasına gerek olmamaktadır. Reflu olan varis damarlarına diz altından iğne ile girildikten sonra, ince bir radyofrekans kateteri yerleştirilip renkli doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon (7cm) yöntemi uygulanarak 120°C enerji verilmektedir (Resim1). Lazer işleminde oldugu gibi bu tedavi yönteminde de doppler USG eşliğinde uygun şekilde yapılacak tumesan anestezinin işlem başarısında önemi büyüktür. Ablasyon sonrası bu damarlar skar dokusu haline dönüşmekte ve zaman içinde vücut tarafından absorbe edilmektedir.

RF ablasyonun diğer tedavi yöntemlerine gore avantajları nelerdir?

Endovenöz radyofrekans ablasyon ile varis tedavisinin klasik cerrahi yönteme göre birçok avantajı vardır. RF ablasyon öncelikle lokal anestezi altında yapılabilmektedir. İşlem ortalama 30 dakika sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gönderilebilmektedir. Konvansiyonel cerrahiye nazaran daha az ağrı ve morluk gözlenmesi, kanama ve yara izi olmaması ve neredeyse hiç infeksiyon olmayışı bu minimal invaziv yöntemin en önemli avantajlarıdır. İşlem sonrası hasta hareketlerinde herhangi bir kısıtlama gerekmemektedir. Tüm dünyada heryıl onbinlerce hasta bu yöntem ile tedavi edilmektedir. Girişimin başarısı deneyimli ellerde %93-95 gibi çok yüksek bir orandadır. Bu yöntem varis yakınması olan olguların %90’ine uygulanabilmektedir. Endovenöz radyofrekans tedavisinin kontrendikasyonları, yan etkileri, başarı oranları ve işlem sonrası normal yaşama dönüş süreleri EVLA tedavisi ile benzerdir. Başarı için iyi hasta seçimi ve iyi görüntüleme çok önemlidir.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU