Prof. Dr. Mert Dumantepe

Damarların içindeki kan akımı ultrasonografide iki farklı şekilde gösterilebilir. İlki normal ultrason görüntüsünde damarların renkli olarak yani renkli doppler, diğeri ise kan akımının normal görüntüsü dışında grafik olarak yani spektral doppler şeklinde gösterimidir. Grafiklere akım eğrileri denir. Bunlar her damarda farklı özellikler gösterir. Renkli dopplerde proba doğru ve probdan uzaklaşan akım kırmızı ve mavi renklerde görünür. Ekranda bu görüntü elde edilince, damar tespiti yapılarak, bu damara odak uygulanıp aynı anda spektral doppler yapılır. Bu şekilde kan akım hızı ile akıma karşı damardaki dirençle alakalı matematiksel ölçümler yapılır.

Başlıklar

Doppler ultrasonografineden yararlıdır?

Vücudumuzda kan, oksijeni ve besin maddelerini dokulara taşımakta, atık maddeleri de dokulardan uzaklaştırıp, doku canlılığının devamını sağlamaktadır. Dokuya olan kan akımının ölçülmesi, dokunun yeteri kadar kanlanıp kanlanmadığının belirlenmesinde bazen oldukça önemlidir. Buna bir örnek vermek gerekirse, bacak atardamarının emboli ile total tıkandığı durumda bacak yeterince kanlanmadığından kangren oluşabilir ve o extremite kaybedilebilir. Bu durumda doppler ultrasonografi yapılarak pıhtının lokalizasyonu ve uzanımı ile bacağın kanlanması ve kollateral dolaşım incelenebilir ve ameliyat edilme kararı alınabilir.

doppler ultrasonografi

Doppler ultrasonografi nasıl yapılır?

Doppler ultrasonografi poliklinik şartlarında uygulanan, tamamen ağrısız, hasta için herhangi rahatsız bir durum yaratmayan noninvaziv bir tanı yöntemidir. Günümüzde atardamar ve toplardamar hastalıkları tanısında altın standart olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ağrısız olup iğne kullanılmamaktadır. Her tedavide olduğu gibi erken dönemde doğru ve yeterli tanının önemli olduğu varis tedavisinde, damar cerrahının ilk aşamada Doppler Ultrason eşliğinde “Damar Haritalaması” yapması sonuçların etkinliğinde öneme sahiptir, çünkü varis hastalığında yanlış ya da yetersiz tedavilerin en önemli nedeni renkli Doppler ultrasonografi tetkikinin yanlış yapılması ya da yorumlanmasıdır. Bu yöntem ile cilt altında seyreden ve gözle görülemeyen toplardamarlar ultrasonografik olarak incelenebilmekte, damarlardaki kapak yetersizliği (reflü) değerlendirilebilmektedir.