0552 835 90 90 0216 801 36 36 Menu

Damarların içindeki kan akımı ultrasonografide iki farklı şekilde gösterilebilir. İlki normal ultrason görüntüsünde damarların renkli olarak yani renkli doppler, diğeri ise kan akımının normal görüntüsü dışında grafik olarak yani spektral doppler şeklinde gösterimidir. Grafiklere akım eğrileri denir. Bunlar her damarda farklı özellikler gösterir. Renkli dopplerde proba doğru ve probdan uzaklaşan akım kırmızı ve mavi renklerde görünür. Ekranda bu görüntü elde edilince, damar tespiti yapılarak, bu damara odak uygulanıp aynı anda spektral doppler yapılır. Bu şekilde kan akım hızı ile akıma karşı damardaki dirençle alakalı matematiksel ölçümler yapılır.

Doppler ultrasonografineden yararlıdır?

Vücudumuzda kan, oksijeni ve besin maddelerini dokulara taşımakta, atık maddeleri de dokulardan uzaklaştırıp, doku canlılığının devamını sağlamaktadır. Dokuya olan kan akımının ölçülmesi, dokunun yeteri kadar kanlanıp kanlanmadığının belirlenmesinde bazen oldukça önemlidir. Buna bir örnek vermek gerekirse, bacak atardamarının emboli ile total tıkandığı durumda bacak yeterince kanlanmadığından kangren oluşabilir ve o extremite kaybedilebilir. Bu durumda doppler ultrasonografi yapılarak pıhtının lokalizasyonu ve uzanımı ile bacağın kanlanması ve kollateral dolaşım incelenebilir ve ameliyat edilme kararı alınabilir.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU