Başlıklar

D-Dimer Testi Nedir?

Kılcal varislerin radyofrekans (termokoagülasyon) yöntemi ile tedavisi

D-Dimer Testi; vücutta oluşan pıhtılaşma sırasında kan içine salınan bir maddenin ölçülmesi prensibine dayanır. Eğer test sonucunda çıkan değer yüksek ise vücutta herhangi bir damarda pıhtı varlığı yüksek bir olasılıkla doğrulanmış olur. Ancak D-dimer in kanda yükselmesi her zaman derin ven trombozu tanısı için güvenilir bir anlam taşımaz. Yakın zamanda geçirilen ameliyatlar, kaza veya travma, hamilelik, bazı enfeksiyonlar, kalp hastalıkları, kanser, karaciğer hastalıkları durumlarında, D-dimer değeri kanda yüksek bulunabilir.

Bu sebeple testin pozitif olması Derin ven trombozu (DVT) veya Akciğer embolisi (PE) tanısı koydurmaz. Fakat bu test bir kan pıhtısına sahip olmanızın ne denli olası olduğunu gösterebilir ve başka tetkiklerin gerekip gerekmediğine karar vermeye yardım edebilir. D-dimer testinin negatif olması, büyük ihtimalle PE veya DVT olmadığı anlamına gelir. Eğer çok yüksek pıhtı riski altındaysanız ve hala sizde bir pıhtı olduğuna dair kuvvetli şüphe varsa negatif D-dimer testine rağmen ileri tetkiklerin yapılması gerekecektir.

COVID-19 hastalarında D-Dimer’in önemi nedir?

Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların büyük çoğunluğunda mevcut olan, hipertansiyon, kalp yetersizliği, şeker hastalığı, obezite gibi ek hastalıklar ve bu hastaların enfeksiyon nedeniyle hareketsiz kalması, pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor. D-dimer değeri damar içi pıhtılaşma durumuyla ilgili bir gösterge olduğu için, Covid hastalarında bu değerin kontrolü önem taşıyor. Bu nedenle Covid-19 teşhisi konan hastalara D-dimer testi yapılması bu hastaların hastalığı ne düzeyde geçireceğinin ön görülmesi açısından önem taşıyor.

Diğer Blog Yazılarımız

Pelvik Konjesyon Sendromu (Rahim Variseri) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS): özellikle genç yaştaki kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli kronik alt karın ağrısı nedenlerinden biridir.

Devamını Oku +

Akciğer Embolisi Güncel Tedavi Yöntemleri

Akciğer embolisinin geleneksel tedavisi heparin ile antikoagülasyonu takiben kan sulandırıcı tablet şeklindedir. Kan sulandırıcı tedavi pıhtının yayılımını ve embolizasyonu etkin bir şekilde engeller ancak pıhtı kitlesini eritici etkisi yoktur.

Devamını Oku +

Kadınlarda Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi neden daha sık görülür?​

Pelvik Konjesyon Sendromu gözlenme oranı, doğum sayısı ile artmaktadır, özellikle birden fazla doğum yapan kadınlarda daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devamını Oku +