Prof. Dr. Mert Dumantepe

Damar içindeki ateroskleroz ve kalsiyum plakları damarı tıkar, kan akımını engeller ve dokulara yeteri kadar kan ulaşamaz. Bu hastalara anjiografi yapılarak, tıkalı damara balon anjioplasti ya da stent gibi uygulamalarla kataterle tedavi uygulanır. Buna endovasküler tedavi denir.

Balon anjioplasti yapılırken anjiografi altında damar içine yerleştirilmiş balon şişirilerek damardaki daralan bölge genişletilmekte ve dokulara giden kan miktarı arttırılmaktadır. Balonlar farklı uzunlukta ve çaptadır. Bunun yanında balonlar içindeki basınca farklı tepkiler verebilir, bazılarının şekilleri farklıdır.

Damarların sonradan daralmasına engel olacak ilaç kaplı balonlar son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmış olup femoral arterde ve dizaltı damarlarda çok iyi sonuçlar vermektedir.

Stentler silindir biçiminde metalden dokunmuş ağ şeklindeki yapılardır. Bunlar damarın içinde açılacak bir mekanizmaya sahip olabilir. Bazıları da içlerindeki balonun şişirilmesiyle daralmış damara yerleştirilir ve damarın açık kalmasını sağlar. Stentlerde farklı uzunlukta, şekilde, yapıda ve çapta olabilir. Balonlar gibi damarın kapanmasını önleyecek ilaçlarla kaplı olabilir. Balon ya da stent anjiografi sonrasında ya da balon anjioplastiyle birlikte yerleştirilebilir. Balon anjioplasti ile stent genellikle damarda darlık olduğunda uygulanır, ayrıca tıkanıklıkta da uygulanabilir.

Balon ve stent öncesinde yapılanlar

Anjioplasti yapmadan önce ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi damar görüntüleme yöntemleriyle ya da direkt olarak anjiografi yapılarak damardaki tıkanıklık yeri ve derecesi tespit edilir. Bundan sonra hasta için balon ve stent tedavisi planlaması yapılır.

balon stent1
balon stent2

Balon ve stent uygulaması

Bu uygulama genellikle kasıktan femoral damardan ya da kolda brakial damardan yapılır. Cilt özel antiseptikli solüsyonlar yardımıyla temizlenir ve giriş yerine lokal anestezi uygulanır. Atardamara Doppler Ultrason eşliğinde iğne ile girilerek, buradan kılavuz tel ve kılavuz tel üzerinden de sheet yerleştirilir. Burası giriş yeri olarak kullanılır. İşlemin planlaması ve kullanılan malzemelerin belirlenmesi için önce anjiografi yapılır. Damardaki darlık ve tıkanıklığın yeri belirlenerek, buraya daha sonradan yapılacak işlemler için kılavuz tel yerleştirilir. Anjiografi eşliğinde doktor katateri ve telleri kendi yönlendirerek, tıkanıklığın ilerisine kadar ilerletir. Bu esnada çeşitli uzunluk ve çaptaki özel kılavuz teller kritik darlık bulunan yada total tıkalı olan damarda ilerletilerek, tıkalı bölge geçilir. Bazen darlık sadece kılavuz tel ile geçilemez özel total oklüzyon kateterleri yada aterektomi cihazları kullanıp tünel açmak gerekebilir.

Kullanılacak tüm balon ve stentler bu kılavuz tel üzerinden ilerletilir ve yerleştirilir Bunun ardından kılavuz telin üzerinden bölgeye uygun bir balon ya da stent taşıyan katater gönderilir, enjektörle balon şişirilir ve damardaki darlık genişletilir.

Damardaki darlığın yeteri kadar açılmaması ya da düzensiz olması halinde, tıkanmayı önleyecek stent yerleştirilmesi gerekli olabilir. Stent damar duvarlarını destekleyen, çökmelerini önleyen yapıya benzer. Damarda yerleştiği bölgede kalır. Daha sonra stent çıkarılması gerekmez. İşlemler tamamlandığında, yeniden anjio çekilir ve yapılan tedavinin sonucuna bakılır. Sorun belirlenmezse, yerleştirilen kataterler çıkarılır ve bölgedeki kanamanın önlenmesi için baskı yapılır. Balon anjioplasti ve stent implantasyonu işlemi vakanın zorluk derecesine göre yaklaşık olarak 60-90 dakika içinde tamamlanır.

balon stent4
ani damar tıkanıklığı mert hoca

Balon ve stent işleminden sonra

Hastalar işlemden sonra 6-24 saat kadar yatak istirahati yapmalıdır.
Olası yan etkilerin önlenmesi amacıyla hastanın yakın takibi önemlidir.
İlk günlerde hastaların ağır yük taşımaması gerekir
Beslenmede sulu gıdalar ve bol su alınmalıdır

Balon ve stent işleminin olası komplikasyonları

Yapılan anjioplasti işleminde % 5-10 oranında yan etkiler oluşabilir. Damarda kataterin yerleştirildiği bölgede kanama, damarda balonlaşma ya da iç kanama riski olabilir. Anjiografi için kullanılan maddeye karşı hastada alerjik tepki gelişebilir.

Balon ve stent uygulamasına rağmen damarda tıkanıklık yeniden oluşabilir. Nadiren hasta olay başlangıcında daha kötü bir duruma gelebilir. Balon ve stent başarısız olabilir. Ayrıca bazı hastaların vücutlarında istenmeyen reaksiyonlar görülebilir. İntimal hiperplazi denilen durum yüzünden damarda daralma ve tıkanma yeniden oluşabilir.

Hastalar anjiyoplasti sonrasında başlayan ve gittikçe kötüleşen bacak ağrısı olursa, morarma etkisi olursa, ateş ve nefes alma zorluğu çekilirse, bacakta ya da kolda morarma ve soğuma etkileri olursa, şişme, kanama, his kaybı ya da ayakların hareket ettirilememesi gibi sorunlar yaşanırsa, hemen hastaneye gitmelidir.