Prof. Dr. Mert Dumantepe

Bacaklara giden kan akımının değerlendirilmesini sağlayan oldukça güvenilir ve kolay şekilde yapılan Ayak bileği – Kol basınç indeksi (ABI) hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Bunun yanında damar hastalıklarının takip edilmesinde, hastanın tedaviye verdiği yanıtın izlenmesinde de kullanılır. Bu uygulamada yapılan işlemde, ayak bileğinin hizasındaki atardamarlardan kan basıncının ölçülmesi ve koldan ölçülen referans olarak kabul edilen basınca bölünmesiyle elde edilen değer kullanılır.

Vücutta normal koşullarda dolaşım sistemindeki tüm atardamarların aynı basıncı oluşturması nedeniyle hesaplanan bu oran yaklaşık olarak bir sayısına eşit olur. Eğer kişide damar hastalığı meydana gelirse, bacaklara giden kan miktarı azalacağından, ayak bileğinden ölçülen basınçta düşme olur. Ayak bileği – Kol basınç indeksi (ABI) değeri de birin altında olur. Fakat kesin tanı için eşik değer oluşturulması için bu oranın 0,9 dan daha düşük olması, kişideki damar hastalığının lehine bir bulgu kabul edilir. Bu test oldukça basit, radyasyon içermeyen ve maliyeti uygun bir tetkiktir. Hastalıkların teşhis edilmesinde, takibinin yapılmasında oldukça yararlıdır. Fakat vücuttaki hangi damarda tıkanıklık olduğunu kesin olarak göstermez.

Ayak bileği – Kol basıncı indeksi (ABI) nasıl ölçülür?

Bu ölçümün yapılması için doktorunuz ya da uzman bir teknisyen kollara ve ayak bileğine tansiyon cihazının manşonunu yerleştirir ve doppler cihazıyla kan basıncı ölçümü yapılır. Bu testin yapılması için hastanın öncesinde en az 10 dakika dinlenmiş olması, daha net sonuçların alınmasını sağlar.

İlk olarak manşon yerleştirilir ve doppler cihazıyla atardamar nabzı duyulur. Daha sonra manşon atardamardaki basıncın üstüne kadar şişirilir ve nabız duyulmaz hale gelir. Manşonun şişkinliği yavaşça indirilirken, doppler cihazıyla nabzın duyulduğu nokta kan basıncı değeri olarak tespit edilir. Bundan sonra kişinin diğer koluna ve bacağına da aynı ölçüm yapılır. Bundan sonraki aşama elde edilen ölçüm değerleriyle hesaplamanın yapılmasıdır.

Ayak bileği – Kol basıncı indeksi özellikle periferik atardamar hastalığı riskinin kontrol edilmesi için son derece hızlı ve invaziv olmayan bir yoldur. Bu hastalıkta atardamarlarda daralma ya da tıkanma oluşacağından, hastalarda kalp krizi, dolaşım zayıflığı, inme, bacak ağrısı gibi sorunlar gelişebilir.