Prof. Dr. Mert Dumantepe

Şu an dünyada derin ven trombozu ve akciğer embolisi tedavisinde en etkili mekanik aspirasyon sistemlerinden biri olan “AngioJet” cihazı, eş zamanlı olarak pıhtı eritici ilaç infüzyonu ve yüksek hızlı jet serum akımı ile pıhtının eritilmesi ve ardından aspire edilmesi prensibi ile çalışır.

Atardamar ve toplardamarların pıhtı ile tıkandıgı durumlarda, kalp damar tıkanıklıklarında, tıkalı bypass graftlerinin tedavisinde ve diyaliz greftlerinin tıkandıgı durumlarda farklı çaptaki kateter seçenekleri ile etkin ve güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Trombolitik olarak bilinen pıhtı eritici ilaç pulse etkisi ile aktif şekilde direk pıhtı içine verilir ve erimesi sağlanır. Yüksek hızla çalışan serum fizyolik sıvısının jet akımı ile tıkalı damar içine verilip, küçük parçalara ayrılan pıhtı birkaç milisaniye içinde damardan yine yüksek bir negatif basınçla aspire edilir ve damar açılır.

Anjiografi salonunda lokal anestezi altında yapılan bu tedavi hasta için tamamen ağrısızdır. Hasta sadece damar ilk giriş sırasında kullanılan lokal anesteziyi hisseder. Tedavinin sonraki kısmı tamamen ağrısızdır. Damara girildikten sonra tıkalı olan bölümün klavuz tel ile geçilmesini takiben AngioJet kateteri ilerletilir ve çok düşük bir kan sulandırıcı eşliğinde pıhtının tamamı damardan aspire edilir. Tedavi süresi çok kısadır. 10 dakikadan kısa bir süre içinde damar temizlenir. Sonrasında yapılan kontrol venografi ile işlem sonunda damarın tamamen temizlendiği, akımın yeniden sağlandığı ve pıhtının tamamen eritildiği gösterilir. Eğer damar içinde öncesine kronik bir darlık varsa eşzamanlı olarak balon anjioplasti ve stent işlemi yapılabilir ve komple bir tedavi imkanı sunulur.

AngioJet cihazının farklı çaptaki kateterleri ile çeşitli çaptaki damarlarda her türlü damar tıkanıklığını tedavi edebilme üstünlüğü bulunmaktadır. Akciğer embolisi için ayrı, derin ven trombozu için ayrı, kalp damarları için ayrı özelliklere sahip kateterler vardır. Bu kateterler diğer mekanik aspirasyon kateterlerine oranla daha düşük çaptadırlar ve damar içindeki kapaklarda hasarlanma riski yok denecek kadar azdır.

anjiojet sol
anjiojet sag

AngioJet kateterinin bir diğer üstünlüğüde, çok yüksek bir negatif basınçla eriyen pıhtı parçaları aspire edildiği için pıhtının kopup dolaşıma katılmasına bağlı akciğer embolisi yada distal embolizasyon riskinin çok az olmasıdır.

Pıhtıyı trombolitik ilaç eriten kateter sistemlerinden farklı olarak çok düşük kan sulandırıcı kullanıldığı için major yada minor kanama riski çok düşüktür. Hemoliz çok az görülür. Kan sulandırıcı ilaç kullanması riskli olan yada yakın zamanda major cerrahi ameliyat (Ortopedi, Beyin Cerrahisi) geçirmiş hastalarda diğer sistemlerden daha avantajlıdır. Ayrıca çok hızlı bir şekilde pıhtıyı temizleyip damarı açtığı için masif akciğer embolisi gibi hayatı tehdit eden acil durumlarda da güvenle kullanılmaktadır.

Bizde kendi kliniğimizde kateter yollu tedavilerden edindiğimiz tecrübe ile anjiojet cihazını hem derin ven trombozu hemde akciğer embolisi tedavisinde güvenli ve etkin bir şekilde kullanmaktayız. Hastalarımızı bu tedavisi zor hasta grubunda, dünyada uygulanan en modern yöntemlerle tedavi ederek, sonuçları bir ömür boyu sürebilecek sıkıntılardan uzak tutmak en temel amacımızdır.

anjiojet orta