Prof. Dr. Mert Dumantepe

Damarlardaki genişleme yani anevrizmanın patlaması sonucu kişinin iç kanamadan ölmesine engel olmak için, anevrizma ameliyatı yapılır. Açık yöntemle yapılan ameliyatta, hastada bulunan 5-5,5 cm ebatlarından büyük olan aorta anevrizması ya da yakınmalara neden olan daha küçük anevrizmalar tedavi edilir. Ameliyatta anevrizma olan damar kısmı sağlam yapay damarla değiştirilir. Yapay damarın çapı aorta damarın çapına uygun boru biçiminde polyester kumaş ya da teflondan yapılı tıbbi malzemedir. Bu aorta damarın normal kısmına dikilir.

Başlıklar

Anevrizma ameliyatı öncesi hazırlık

Ameliyattan önce hastadaki anevrizmanın yeri, büyüklüğü, çevre dokularla ilişkisi bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiografi gibi görüntüleme tetkikleri sayesinde değerlendirilir. Önemli bir ameliyat olduğundan, birkaç ünite kan ve plazma hazır edilir. Ameliyattan önceki gece hastanın aç kalması ve barsak temizliğinin yapılması gerekir.

Gövdede ve karında olan anevrizmalarda ameliyatta genel anestezi kullanılır. Bacak ve koldaki anevrizmalar için yapılan ameliyatlarda ise, lokal anestezi kullanılabilir. Cilt, cilt altı dokular ve kaslar kesilir, barsaklar ekarte edilir. Retroperitonda anevrizma oluşturan damar bulunur. Çevrede olan dokulardan serbestleştirilir. Ardından anevrizmanın başı ve sonundan kan akımını belirli bir süre kesecek olan kross klempler yerleştirilir ve anevrizma duvarı açılır. Buradaki kan ve pıhtı birikimi temizlenerek, altta ve üstteki sağlam damar kısımlarına yapay damar dikilir. Karın ve gövde dışındaki anevrizmalarda kişinin kendi damarı, diğer alanlarda yapay damar kullanılabilir. Kan akımını kesen klempler açılarak dolaşımda yeniden sağlanır. Hastada kanama kontrolü yapılarak, dokular aynı şekilde kapatılır.

Anevrizma ameliyatının olası komplikasyonları

Ameliyatın olası komplikasyonları hastanın genel durumuna ve operasyonun yapıldığı yere göre farklı olabilir. Bu ameliyatın uygulandığı hastalar genellikle ileri yaşlarda olduğundan, anevrizmaya eşlik eden sağlık sorunları da bulunur. Bu nedenle hastalarda ameliyattan sonra bazı sorunlar yaşanabilir. Anevrizma ameliyatının basit yan etkileri her cerrahi girişimde olabileceklerdir. Kanama riski, enfeksiyon oluşma riski bu ameliyatlarda da bulunur. Daha ciddi yan etkiler arasında böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, inme, felç, nadir olarak tekrar ameliyat, kanama ve damarlarda yeniden tıkanıklık oluşması sayılabilir. Ameliyatın konusunda uzman kalp ve damar cerrahları tarafından yapılması olası komplikasyonları azaltır.

bacak atardamar tıkanıklığı mert

Anevrizma ameliyatı sonrası iyileşme süreci

Ameliyat tamamlanınca hastalar için hastanede yatış süresi yaklaşık olarak 5-7 gün kadardır. İlk günler hastalar için yoğun bakımda geçer. Eğer hastalarda komplikasyon gelişirse, hastanede daha uzun süre kalabilirler. Taburcu edilen hastalarda tam olarak iyileşme, daha önceki sağlıklı durumuna dönüş, 1 ay süre alabilir. Hastaların ameliyattan sonra düzenli kontrol altında olması, gelişme riski olan anevrizmalar açısından yılda bir rutin kontrollerin yapılması tavsiye edilir. Bu dönemde hastalarda bazı yaşam alışkanlıklarını düzeltmelidir. Sigara içiyorlarsa bırakmalı, beslenmede kolesterol ve yağ oranı düşük diyet uygulamaları gerekir. Her hafta düzenli olarak egzersiz yapmaları sağlıklı yaşam sürmeleri için gereklidir.