0552 835 90 90 0216 801 36 36 0216 801 36 36 Menu

Pulmoner emboli akciğerlerdeki atardamarlarında, kan pıhtısı sebebiyle oluşan tıkanıklıktır. Toplardamar içinde oluşan kan pıhtısı (trombus) ilk oluştuğu yerden koparak ayrılır ve toplardamar içerisinde seyahat eder ise bu gevşek pıhtı “emboli” olarak adlandırılır. Emboliye sebeb olan bu pıhtı parçasının, kan akımı ile akciğere taşınıp, akciğer kan akımını kapatmasi olayına ise “pulmoner (akciğer) emboli” adı verilir.

PE akciğerin merkezindeki bir atardamarda veya akciğerin kenarına yakın bir damarda olabilir. Bu pıhtı büyük veya küçük olabilir ve birden fazla pıhtı bulunabilir. Akciğerin merkezine yakın büyük bir pıhtıyla meydana gelen ciddi belirtiler varsa bu durum “masif akciğer embolisi” olarak bilinir ve oldukça ciddidir. Pulmoner emboli, yaşamı tehdit eden tedavi edilmediğinde akciğerleri ve diğer organların çalışmasını da etkileyen oldukça ciddi bir sorundur. Pulmoner emboliye sebep olan pıhtıların pek çoğu, bacak yada uyluk bölgesindeki derin toplardamarlardan köken alır.

Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Sınıflaması

✔Minör Akciğer Embolisi

En sık görülen ve nispeten daha selim olan gruptur. Emboli Akciğerin uç dallarını tutmuştur ve ana akciğer atardamarında pıhtı yoktur. Hasta stabil şekilde sırt ağrısı ve nefes darlığı ile doktora başvurur. Genellikle girişimsel tedavi gereksinimi olmaz ve hasta kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi edilir.

✔Submasif Akciğer Embolisi

Akciğerin ana dalları tutulmuştur, hafif bir sağ kalp yetmezliği tablosu görülmekle beraber hastanın tansiyonu ve nabzı normaldir yani hemodinamik açıdan stabildir. Şok tablosu ve kalp durması görülmez. Bu hastada tedavi kararı ekokardiyografi bulguları, anjiografik olarak pıhtının yoğunluğu ve yerleşim yerine bakılarak karar verilir.

✔Masif Akciğer Embolisi

En nadir görülen, ancak en ölümcül olan embolidir. Büyük miktarda pıhtı her iki ana akciğer atardamarını tıkamıştır ve hasta şok tablosunda, tansiyon düşüklüğüyle, bazende kalbi durmuş ve kalp masajıyla hayata döndürülmüş şekilde bize ulaşır. Bu hasta grubunda hastanın kaybedilme riski olay anında %60-70‘leri bulmaktadır ve tedavi için kaybedilen her saniye hastanın geri dönüşümsüz faza geçişine katkıda bulunur. Hızlıca girişimsel tedavi planlanmaz ve akciğer atardamarını tıkayan pıhtı dolaşımdan temizlenmezse kısa süre içinde hasta kaybedilir.

İLETİŞİME GEÇİN

İLETİŞİM FORMU