Prof. Dr. Mert Dumantepe

Olağan sebep : Derin ven trombozu
Neredeyse tüm vakalarda sebep, DVT olarak bilinen, başlangıçta derin bir vende oluşmuş olan bir kan pıhtısıdır (trombüs). Bu pıhtı, kan dolaşımı içinde hareket eder ve nihayetinde akciğerdeki kan damarlarından birinde takılır. Yerinden ayrılan bu trombüse artık embolüs adı verilir (ve böylece bir emboliye yol açabilir). DVT’lerin çoğu, bacaklar veya pelvisteki venlerden gelir. Bazen bir Pulmoner emboli bir kol damarındaki kan pıhtısından veya kalpte oluşan bir kan pıhtısından kaynaklanabilir.

Diğer sebepler

Akciğerdeki kan damarında görülen tıkanma nadiren kan pıhtısı olmayan bir emboliden kaynaklanabilir. Bu emboli şunlar olabilir:
*Kırılan bir kemiğin iliğinden gelen yağlı madde; Yağ embolisi (büyük, uzun bir kemik kırılmışsa örn: femur (uyluk kemiği).
*Saf olmayan bir enjeksiyondaki yabancı madde – örn: madde kullanımıyla.
*Hamilelik veya doğumda amniyotik sıvıdan (nadir).
*Ven içinde büyük hava kabarcığı (Hava Embolisi-nadir).
*Vücuttaki daha büyük bir tümörden koparak ayrılan küçük bir tümör (kanser) parçası.

Pulmoner emboli kimlerde oluşur?

Neredeyse tüm PE vakaları DVT nedeniyle oluşur. Bundan ötürü PE gelişmesi en olası kişiler, DVT’ye yatkın olanlardır. DVT risk faktörleri, Derin Ven Trombozu risk faktörleri bölümünde açıklanmıştır. Önemli risk faktörlerinden bazıları; immobilite, ileri yaş, obesite, hormon replasman tedavileri, bazı trombofilik hastalıklar, kanser ve büyük ameliyatlardır (özellikle jenekolojik cerrahi ve pelvis ile bacaklara yapılan ortopedik operasyonlar). Hastanede DVT veya PE gelişmesi riski, erken mobilizasyon ve bilhassa risk altındaki kişilerde DVT veya PE önlemeye yardımcı ilaçlarla büyük ölçüde azaltılabilir.