Başlıklar

Akciğer Embolisi Güncel
Tedavi Yöntemleri

Akciğer Emoboli

Akciğer embolisinin geleneksel tedavisi heparin ile antikoagülasyonu takiben kan sulandırıcı tablet şeklindedir. Kan sulandırıcı tedavi pıhtının yayılımını ve embolizasyonu etkin bir şekilde engeller ancak pıhtı kitlesini eritici etkisi yoktur. Klasik tedavi yöntemi ile tedavi edilen hastaların büyük bir kısmında, pıhtı eritici  etkinin olmaması; Akciğer atardamarları içindeki pıhtının kalıcı olmasına, uzun dönemde kronik akciğer atardamarı hipertansiyonu gelişmesine, kalıcı kalp ve  akciğer hastalıkları gelişimine yol açmaktadır

Bu nedenden dolayı akciğer embolisi tedavisinde trombolitik yani pıhtı eritici tedavi, birçok merkezde uzun süredir kullanılmaktadır. Sistemik trombolitik tedavi yani damar yolundan, tüm vücuda, yüksek miktarda pıhtı eritici ilaç verilmesi, etkinliğinin kabul görmesine karşın, ölümcül kanama potansiyeli (mide kanaması, beyin kanaması vb.) ile birlikte doz ve uygulama şeklindeki belirsizlikler nedeniyle birçok merkezde kullanımından vazgeçilmiştir.

Aynı derin ven trombozunda olduğu gibi geliştirilen yeni kateter yöntemleri sayesinde akciğer embolisinde de perkütan yöntemlerle, erken dönemde, direk pıhtının içine girilerek, aktif şekilde pıhtı erimesinin sağlanması ile bu mortalitesi çok yüksek hasta grubunda yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

Bu yöntemler literatürde

“Kateter yollu trombolitik tedavi” denilen kateterlerle pıhtıyı eritici ilaçların tıkalı damara verilmesi

“Farmako-Mekanik Trombolitik tedavi” denilen pıhtının kateterler yoluyla parçalanarak aynı zamanda pıhtı eritici ilacın verilmesi yada direk motorlu aspirasyon kateterleri ile pıhtının yüksek bir rotasyonel kuvvetle aspire edilmesini sağlayan “Aspirasyon Trombektomi” yöntemleridir.

Diğer Blog Yazılarımız

Pelvik Konjesyon Sendromu (Rahim Variseri) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS): özellikle genç yaştaki kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli kronik alt karın ağrısı nedenlerinden biridir.

Devamını Oku +

D-Dimer Testi Nedir?

D-Dimer Testi; vücutta oluşan pıhtılaşma sırasında kan içine salınan bir maddenin ölçülmesi prensibine dayanır. 

Devamını Oku +

Kadınlarda Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi neden daha sık görülür?​

Pelvik Konjesyon Sendromu gözlenme oranı, doğum sayısı ile artmaktadır, özellikle birden fazla doğum yapan kadınlarda daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devamını Oku +