Prof. Dr. Mert Dumantepe

Belirtiler pıhtının ne kadar büyük veya küçük olduğuna, pıhtının ana akciğer atardamarlarının tıkayıp-tıkamamasına ve kişinin akciğerlerinin bu pıhtıyla ne denli iyi başa çıkabildiğine bağlıdır. Dayanıksız veya mevcut hastalığı olanların zinde ve sağlıklı birine göre daha kötü belirtiler göstermesi olasıdır. Belirtiler genellikle aniden baş gösterir.

Küçük bir PE şunlara yol açabilir:

*Hiçbir belirti göstermez (yaygın).
*Nefes alamama: Çok hafiften bariz nefes darlığına kadar farklı derecelere olabilir.
*Plöresiz: Nefes alma esnasında hissedilen batıcı tipte göğüs ağrısı. Çoğunlukla derin nefes alamadığınızı hissedersiniz zira ağrı, duraklayarak nefes almanıza neden olur. Bu durum pıhtının akciğer etrafındaki çeperi (plevra) tahriş edebilmesi sebebiyle yaşanır. Yüzeysel nefes alma daha rahattır.
*Hemoptizi: Öksürükle kan gelmesi
*Hafif ateş.
*Taşikardi: Kalbin hızlı atması olarak bilinir

Masif PE veya çoklu emboli (çok sayıda pıhtı) şunlara yol açabilir:

*Ciddi nefes darlığı.

*Göğüs ağrısı – büyük bir PE’de ağrı göğsün merkezinde, göğüs kemiğinin arkasında hissedilebilir.

*Hipotansiyon: Bayılacakmış gibi hissetme, iyi hissetmeme veya kollaps. Bunun sebebi; büyük bir pıhtının kalbe ve kan dolaşımına engel olması ve böylece kan basıncının fazlaca düşmesine yol açmasıdır.

*Nadiren, istisna vakalarda masif PE, kalpte pıhtı sebebiyle kan pompalamanın durduğu ani kalp durmasına (kardiyak arest) yol açabilir. Bu durum kalp yeniden çalıştırılmaya uğraşılsa bile ölümle sonuçlanabilir.